Atem Lounge

Telefon: 08861/2595275 | E-Mail: info@atem-lounge.de

Intermittent hypoxia training in prediabetes patients

Intermittent hypoxia training in prediabetes patients Tetiana V Serebrovska, Alla G Portnychenko, Tetiana I Drevytska, Vladimir I Portnichenko, Lei Xi, Egor Egorov, Anna V Gavalko, Svitlana Naskalova, Valentina Chizhova and Valeriy B Shatylo

The Effects of Intermittent Hypoxic-Hyperoxic Exposures on Lipid Profile and Inflammation in Patients With Metabolic Syndrome

The Effects of Intermittent Hypoxic-Hyperoxic Exposures on Lipid Profile and Inflammation in Patients With Metabolic Syndrome By Bestavashvili Afina A., Glazachev Oleg S., Bestavashvili Alexander A., Ines Dhif,Suvorov Alexander Yu, Vorontsov Nikita V., Tuter Denis S., Gognieva Daria G., Yong Zhang, Pavlov Chavdar S., Glushenkov Dmitriy V., Sirkina Elena A., Kaloshina Irina V. and Kopylov […]