By Jui-Chih Chang, Wei-Fen Hu, Wen-Sen Lee, Jian-Hong Lin, Pei-Ching Ting, Huai-Ren Chang, Kun-Ruey Shieh, Tsung-I Chen and Kun-Ta Yang